Κάτω Λάκκος

Η καμαροσκεπαστή τοξωτή υδατοδεξαμενή του 15ου αιώνα, στα “Βορεινά” της χώρας, είναι ένα από τα ελάχιστα αρχιτεκτονικά λείψανα της Ενετοκρατίας.

Χτίστηκε στην αρχή της Βυζαντινής περιόδου και αργόετρα, κατά την περίοδο της ενετοκρατίας διαμορφώθηκε σε υδραγωγείο.

Ruin_01_m

Google BookmarksShare

Comments are closed.