Πλάκες

Απομόνωμένος βραχώδης κολπίσκος με λεία βράχια (πλάκες), περυτριγυρισμένος από εντυπωσιακά βράχια. Πολύ βαθεία, κρυστάλλινα νερά. Πρόσβαση από Κατάπολα με τις ίδιες βαρκούλες που πάμε στο Μαλτέζι.

Επιτρέπεται ο γυμνισμός, η παραλία είναι κατάλληλη για καλούς κολυμβητές.

Google BookmarksShare

Comments are closed.